Prioritou v logopedické péči je pro mne individuální přístup, který je propojen s empatií a odborností zároveň. Průběžně se pro vás vzdělávám a kladu důraz na systematičnost terapie a na otevřenou komunikaci, dialog – mezi mnou, klientem a jeho doprovodem.

Vzdělání

 • INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha – (v souladu s ustanovením § 61 a násl. zákona č. 96/2004 Sb.) udělena zvláštní odborná způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti „Bazální stimulace“, certifikace 2022
 • Medical Healthcom – (v souladu s ustanovením § 61 a násl. zákona č. 96/2004 Sb.) udělena zvláštní odborná způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti „Edukace a reedukace hlasu“ (hlasová, edukační, reedukační a rehabilitační péče), certifikace 2022
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Ministerstvo zdravotnictví ČR – atestace v oboru klinická logopedie, 2019
 • Fachhochschule Magdeburg – Stendal, Pädagogische Fakultät: obory – Speciální integrativní pedagogika a Německý jazyk, 2006
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta: obory – Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie) a Německý jazyk pro ZŠ, 2009

Kvalifikace a praxe

 • od 2020 – vlastní ambulance klinické logopedie ve Velkých Přílepech
 • 2013 – 2020 logoped ve zdravotnictví (ambulantní péče – terapie a diagnostika u dětí a dospělých klientů)
 • od 2013 členství v Asociaci klinických logopedů
 • 2011 – 2013 spec. pedagog – logoped ve Školním poradenském centru Čtyřlístek při MŠ a ZŠ Pozořice
 • 2011 – 2013 vyučující předmětu „Německý jazyk pro neslyšící“ na Masarykově univerzitě

Odborné vědecké, vzdělávací akce a kurzy

Kurzy:

 • Edukace a reedukace hlasu (2022)
 • Bazální stimulace (2022)
 • Komunikační dovednosti u dětí a dospívajících s PAS (2019)
 • Funkční poruchy hlasu (2018)
 • Afaziologie A,B (2018)
 • Hlas (2018)
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii (2018)
 • Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (2018)
 • Komplexní péče o děti s rozštěpovou vadou orofaciálního komplexu (2017)
 • Poruchy hlasu (2016)
 • Breptavost, koktavost (2016)
 • Vady a poruchy sluchu (2016)
 • Neurologické poruchy řeči (2015)
 • Vývojová dysfázie (2015)
 • Palatolálie (2015)
 • Dyslalia (2015)
 • Poruchy polykání (2015)
 • Myofunkční terapie (2015)
 • Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku (2012) akreditace MŠMT, ad.

Konference:

 • XXIV. Celostátní konference Asociace klinických logopedů ČR – Asociace klinických logopedů (2016)
 • Rettův syndrom a další vzácná onemocnění (diagnostika, klinický obraz, terapie) – Klinika dětské neurologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2013)

Semináře:

 • Koktavost – foniatrická sekce odborné společnosti JEP (2016)
 • Neonatální péče o rozštěpy v orofaciální oblasti – Česká společnost ORL (2015)
 • Efektivita lékařského zákroku – operace, léky – u vývojových poruch řeči – foniatrická sekce odborné společnosti JEP (2014)

Sympozia:

 • Sympozium: 5. Klinicko-logopedické sympozium – Fakultní nemocnice 1.Lékařské fakulty UK a Vojenské fakultní nemocnice Praha (2022) „Orofaciální rehabilitace“
 • Sympozium: 2. Klinicko-logopedické sympozium – Fakultní nemocnice 1.Lékařské fakulty UK a Vojenské fakultní nemocnice Praha (2017) „Diagnostika a léčba poruch plynulosti řeči“
 • Sympozium: 1. Klinicko-logopedické sympozium – Fakultní nemocnice 1.Lékařské fakulty UK a Vojenské fakultní nemocnice Praha (2016) „Diagnostika a léčba vývojových poruch řeči“