Prioritou v logopedické péči je pro mne individuální přístup, který je propojen s empatií a odborností zároveň. Kladu důraz na systematičnost terapie a na otevřenou komunikaci, dialog – mezi mnou, klientem a jeho doprovodem.

V terapii využívám kromě jiného prvky myofunkční terapie a terapie orální pozice. Tyto postupy napomáhají celkové hybnosti a funkčnosti orofaciálního svalstva.

U dětí s obtížemi v komunikaci využívám koncept z programu ESS (Edukativně stimulační skupiny), který je vhodný pro rozvoj myšlení a řeči, schopností a dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní, počítání, soustředění a v neposlední řadě i sociálního zrání.

Vzdělání

 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Ministerstvo zdravotnictví ČR – atestace v oboru klinická logopedie
 • Fachhochschule Magdeburg – Stendal, Pädagogische Fakultät: obory – Speciální integrativní pedagogika a Německý jazyk
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta: obory – Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie) a Německý jazyk pro ZŠ

Kvalifikace a praxe

 • 8 let – logoped ve zdravotnictví (ambulantní péče – terapie a diagnostika u dětí a dospělých klientů)
 • Členství v Asociaci klinických logopedů (od r.2013)
 • 2 roky – spec.pedagog – logoped při MŠ a ZŠ
 • 2 roky – vyučující předmětu „Německý jazyk pro neslyšící“ na Masarykově univerzitě

Odborné vědecké, vzdělávací akce a kurzy

Kurzy:

 • Neurologické poruchy řeči (2015)
 • Vývojová dysfázie (2015)
 • Palatolálie (2015)
 • Dyslalia (2015)
 • Poruchy polykání (2015)
 • Myofunkční terapie (2015)
 • Poruchy hlasu (2016)
 • Breptavost, koktavost (2016)
 • Vady a poruchy sluchu (2016)
 • Komplexní péče o děti s rozštěpovou vadou orofaciálního komplexu (2017)
 • Funkční poruchy hlasu (2018)
 • Afaziologie A,B (2018)
 • Hlas (2018)
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii (2018)
 • Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (2018)
 • Komunikační dovednosti u dětí a dospívajících s PAS (2019) a další

Konference:

 • Rettův syndrom a další vzácná onemocnění (diagnostika, klinický obraz, terapie) – Klinika dětské neurologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2013)
 • XXIV. Celostátní konference Asociace klinických logopedů ČR – Asociace klinických logopedů (2016)

Semináře:

 • Neonatální péče o rozštěpy v orofaciální oblasti – Česká společnost ORL (2015)
 • Efektivita lékařského zákroku – operace, léky – u vývojových poruch řeči – foniatrická sekce odborné společnosti JEP (2014)
 • Koktavost – foniatrická sekce odborné společnosti JEP (2016) a další

Sympozia:

 • Sympozium: 1. Klinicko-logopedické sympozium – Fakultní nemocnice 1.Lékařské fakulty UK a Vojenské fakultní nemocnice Praha (2016)
 • Sympozium: 2. Klinicko-logopedické sympozium – Fakultní nemocnice 1.Lékařské fakulty UK a Vojenské fakultní nemocnice Praha (2017)