Smluvní pojišťovny ambulance klinické logopedie:

Klientům smluvních zdravotních pojišťoven – 111, 211, 213, 209 – je logopedická péče poskytována zdarma, na základě doložení žádanky od pediatra/praktického lékaře/specialisty.

Klientům ostatních zdravotních pojišťoven je logopedická péče poskytována za přímou úhradu – viz přehled poplatků za služby ambulance.

Přehled poplatků za služby ambulance:

Vstupní vyšetření
(60 minut – zahrnuje úvodní rozhovor, zhodnocení stavu, sestavení plánu terapie)
1500,-Kč
Odborná zpráva
(vypracování odborné zprávy pro další lékařské, pedagogické či jiné účely)
450,-Kč
Individuální logopedická konzultace
(30 minut – zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
500,-Kč
Individuální logopedická konzultace
(45 minut – zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
750,-Kč
Individuální logopedická konzultace
(60 minut – zahrnuje kontrolní vyšetření, individuální práci, závěrečný rozhovor)
1000,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu odborného povolání, SŠ/VŠ
(potvrzení zájemcům o studium odborného oboru, lékařská zpráva)
400,-Kč
Logopedická depistáž v MŠ: orientační vyšetření vývoje řeči. Závěrem vyšetření je doporučení dalšího postupu (normální vývoj, návštěva klinického logopeda, SPC, klinického psychologa, lékař. vyšetření – ORL, foniatrie,  atd.100,-Kč /dítě
STORNO poplatek (v případě neomluvené absence) 100 % z ceny dle rezervované terapie100 %
Tento ceník je platný od 01.01.2024.

Platby jsou přijímány v hotovosti nebo převodem na účet. Platbu na účet, je nutné provést nejpozději do dvou dnů po poskytnutí služby ambulance.

Bankovní spojení: 1569585183/0800

Poskytovatelem zdravotních služeb je:

Mgr. Magda Gábiková, IČ 09578552, se sídlem Velké Přílepy, 252 64, Pražská 130

Datová schránka: jpdbnfc

Nejsem plátce DPH