11.08.2021

Již od září rozšiřuji provozní dobu ambulance od pondělí do čtvrtka, což umožní lépe vyjít vstříc Vašim časovým možnostem.


28.02.2021

Aktuální informace k logopedické péči

Provoz ambulance není přerušen při dodržování následujících opatření

Vážení klienti,

prosím, přečtěte si pozorně níže uvedené informace a věnujte jim pozornost.

Z důvodu ochrany Vašeho zdraví a chodu ordinace je nutné dodržovat následující hygienická a protiepidemiologická opatření.

Děkuji Vám, že pomáháte chránit naše zdraví!


25.02.2021

Informace o vládním nařízení s platností od 25.2.2021

Výjimka z nošení respirátoru

(celé znění vládního nařízení najdete na stránkách MZČR: www.mzcr.cz) výňatek – Výjimka podle písm. k) se vztahuje na „zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou,je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb“ vzhledem k tomu, že některé, byť zřídkavé případy poskytování zdravotních služeb nelze realizovat bez ochranného prostředku, jako je např. logopedická terapie.

Z důvodu stále trvající epidemie COVID-19 je také rozšířen provozní řád ordinace o tato nová opatření:

V prostorách zařízení (čekárna, ambulance) je nutné používat po celou dobu pro ochranu úst a nosu respirátor typu FFP2. Respirátor je možné u dětí do 15 let věku nahradit nanorouškou. Látková rouška již nemůže být tolerována.

  1. Na terapii přicházejte pouze tehdy, cítíte-li se zcela zdraví. U klientů s respiračním onemocněním (kašel, rýma), jiným infekčním onemocněním a při celkovém zhoršení zdravotního stavu, nebude provedeno logopedické vyšetření (terapie).
  2. Po příchodu do čekárny použijte dezinfekci na ruce, která je v čekárně k dispozici, popř. umyjte sobě i dětem ruce na toaletě.
  3. V čekárně omezte kontakt s ostatními klienty na minimum. Dodržujte co nejpřesněji čas Vašeho objednání.
  4. Z důvodu dodržení zpřísněných hygienických opatření nejsou aktuálně v čekárně k dispozici žádné hračky. V čekárně ale můžete pro zabavení dětí využít své vlastní hračky, které si donesete s sebou.
  5. Na terapii/vyšetření přijděte v minimálním počtu osob – tzn. klient a maximálně jedna osoba jako doprovod klienta.
  6. Jestliže bude třeba, doneste si na terapii/vyšetření po domluvě s terapeutem vlastní pomůcky (pastelky, fixy, apod.).
  7. Dle potřeby si přineste vlastní nápoje.
  8. Před vstupem do ordinace prosím použijte jednorázové návleky na obuv, které jsou k dispozici v čekárně, anebo své vlastní přezůvky. Přezůvky k zapůjčení nejsou z hygienických důvodů k dispozici! Použité návleky hoďte prosím při odchodu do koše v čekárně.
  9. V ambulanci před terapií si bude moci dítě ochranu nosu a úst odložit. Doprovod dítěte si ponechá respirátor FFP2 po celou dobu návštěvy ambulance. Vzhledem k práci klinického logopeda nosím ochranný štít a respirátor FFP2. Jestliže je nutné, aby mi dítě vidělo na ústa, respirátor sundám a ponechám si pouze štít.
  10. Do ordinace vcházejte až na vyzvání. Po ukončení každé terapie je nutná dezinfekce pracovní plochy a použitých pomůcek.

Jako doprovod, dodržujte distanční vzdálenost od klinického logopeda (cca.2m) a řiďte se prosím jeho pokyny.

Děkuji za pochopení a spolupráci. Přeji Vám pevné zdraví!