Smluvní pojišťovny ambulance klinické logopedie:

213 – RBP zdravotní pojišťovna

211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Klientům smluvních pojišťoven je logopedická péče hrazena ze zdravotního pojištění na základě doložení žádanky od pediatra/praktického lékaře/specialisty.

Klientům ostatních/nesmluvních pojišťoven je logopedická péče poskytována za přímou úhradu – viz přehled poplatků.

Provozní řád ordinace je rozšířen o tato opatření:

  1. Na terapii přicházejte pouze tehdy, cítíte-li se zcela zdraví. U klientů s respiračním onemocněním (kašel, rýma), jiným infekčním onemocněním a při celkovém zhoršení zdravotního stavu, nebude provedeno logopedické vyšetření (terapie).
  2. Po příchodu do čekárny použijte dezinfekci na ruce, která je v čekárně k dispozici, popř. umyjte sobě i dětem ruce na toaletě.
  3. V čekárně omezte kontakt s ostatními klienty na minimum. Dodržujte co nejpřesněji čas Vašeho objednání.
  4. Z důvodu dodržení zpřísněných hygienických opatření nejsou aktuálně v čekárně k dispozici žádné hračky. V čekárně ale můžete pro zabavení dětí využít své vlastní hračky, které si donesete s sebou.
  5. Na terapii/vyšetření přijděte v minimálním počtu osob – tzn. klient a maximálně jedna osoba jako doprovod klienta.
  6. Před vstupem do ordinace prosím použijte jednorázové návleky na obuv, které jsou k dispozici v čekárně, anebo své vlastní přezůvky. Přezůvky k zapůjčení nejsou z hygienických důvodů k dispozici! Použité návleky hoďte prosím při odchodu do koše v čekárně.
  7. Do ordinace vcházejte až na vyzvání. Po ukončení každé terapie je nutná dezinfekce pracovní plochy a použitých pomůcek.

Děkuji za pochopení a spolupráci. Přeji Vám pevné zdraví!

Informace o vládním nařízení s platností od 25.2.2021

Výjimka z nošení respirátoru

(celé znění vládního nařízení najdete na stránkách MZČR: www.mzcr.cz) výňatek – Výjimka podle písm. k) se vztahuje na „zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou,je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb“ vzhledem k tomu, že některé, byť zřídkavé případy poskytování zdravotních služeb nelze realizovat bez ochranného prostředku, jako je např. logopedická terapie.