V ambulanci klinické logopedie ve Velkých Přílepech (Praha-západ) je poskytována specializovaná péče (diagnostika, terapie) u narušené komunikační schopnosti a rehabilitační péče poruch hlasu u dětí a dospělých.

Při narušené hybnosti a funkčnosti orofaciální oblasti jsou využívány prvky myofunkční terapie a terapie orální pozice.

Při terapii u dětí s narušeným/opožděným vývojem řeči a neurovývojovými poruchami se věnuji, kromě jiného, užití prvků bazální stimulace (vestibulární, vibrační a neurofyziologická stimulace)konceptu z programu ESS (Edukativně stimulační skupiny), který je vhodný pro rozvoj myšlení, řeči, schopností a dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní, počítání, soustředění a v neposlední řadě i sociálního zrání.

KDY NAVŠTÍVIT KLINICKÉHO LOGOPEDA?

DĚTI DO 3 LET:

–          potíže při krmení ze lžičky, kousání, pití z hrníčku

–          rozštěpové vady

–          zvýšené slinění po 2. roce dítěte

–          hyper/hypo/senzitivita v dutině ústní

–          potíže v porozumění, vyjadřování

DĚTI OD 3 LET, PŘEDŠKOLÁCI:

–          rozštěpové vady

–          opožďování řečového vývoje, netvoří věty, má vlastní řeč

–          potíže v porozumění, nereaguje na instrukce, neopakuje

–          potíže s výslovností hlásek, nemluví gramaticky správně

–          stav po operaci nosní mandle, mluví „nosem“

–          neplynulost v řeči

ŠKOLÁCI A STUDENTI:

–          přetrvávající potíže s výslovností

–          potíže při výuce čtení a psaní

–          neplynulost v řeči, překotný projev

–          oslabení krátkodobé paměti a pozornosti

DOSPĚLÍ:

–          přetrvávající potíže s výslovností

–          stavy po cévních mozkových příhodách, úrazech

–          neurodegenerativní onemocnění

–          potíže s polykáním

–          úprava výslovnost se zubní náhradou

–          neplynulost řeči